Home > General > Decebedora dada de creació de llocs de treball als Estats Units

Decebedora dada de creació de llocs de treball als Estats Units

09/10/2021

El dia va presentar oscil·lacions de certa magnitud als mercats de renda variable, començant en positiu però tancant sense direcció clara i amb to majoritàriament pessimista. L’Euro Stoxx-50 va acabar el dia a 4.073 punts, fet que va suposar una caiguda del 0,61%, sent les borses del Regne Unit, Itàlia i Àustria les úniques que van presentar variacions lleugerament positives. Pel que fa a les borses estatunidenques, en horari de tancament europeu l’S&P-500 cotitzava en 4.398 punts, pràcticament sense canvis. El Nasdaq retrocedia moderadament un 0,32% mentre que el Russell-2000 es deixava un 0,13%. A l’Àsia els índexs van acabar la setmana amb alces generalitzades.
Amb relació a compareixences del dia destaquem la de Christine Lagarde, del Banc Central Europeu, així com la publicació de la balança comercial d’Alemanya, que no va complir les expectatives. D’altra banda, la xifra de nòmines no agrícoles del mes de setembre als Estats Units també va decebre el consens, ja que el resultat de 194K contrastava amb el pronòstic de 500K i l’anterior lectura de 366K. Aquest indicador va avivar els temors d’una desacceleració econòmica acompanyada d’un progressiu enduriment de les condicions financeres per contenir la inflació.
En el mercat de renda fixa el rendiment del Bund baixava a -0,15%, a la inversa que el Treasury a 10 anys dels Estats Units, que s’incrementava a 1,60%. Per últim, la cotització del parell eurodòlar es va mantenir estable prop d’1,1567.

Categories: General Tags: