Home > General > Els PMI de la zona euro destaquen sobre altres regions geogràfiques

Els PMI de la zona euro destaquen sobre altres regions geogràfiques

24/07/2021

Ahir va ser un dia en quant a publicacions macroeconòmiques. Va començar el Regne Unit amb un increment de les vendes minoristes el mes de juny del 0,5%, lleugerament per sobre de les expectatives. Després, França va decebre en les publicacions de PMI, tant en el segment manufacturer com en el de serveis, ja que van retrocedir des de l’anterior lectura, a més de situar-se per sota de l’esperat. En canvi, les dades d’Alemanya i de la resta de la zona euro van apuntar a una sòlida recuperació, situant-se a l’alça la tendència de cadascuna de les mètriques que componen l’indicador. Per exemple, el PMI compost de la zona euro va augmentar a 60,6 des de 59,5, quan el consens estimava 60. El PMI del Regne Unit va seguir un comportament similar al de França, ja que es va situar per sota del pronòstic en totes les mètriques, mentre que a l’altre costat de l’Atlàntic, els Estats Units presentaven uns resultats mixtos, destacant positivament el component manufacturer però mostrant desacceleració el sector serveis.
Pel que fa a les borses, l’optimisme predominava als selectius europeus, ja que els increments superaven el punt percentual. Wall Street també cotitzava en to positiu però amb variacions més moderades.
La temporada de resultats va continuar demostrant la resiliència de les empreses a la pandèmia, ja que de moment la majoria estan batent les xifres d’ingressos i beneficis esperats. Honeywell, American Express i Thales van ser algunes de les companyies que van reportar ahir.

Categories: General Tags: