Home > General > ‘Bearish market’

‘Bearish market’

07/07/2016

Els bearish markets es caracteritzen per mostrar un sentiment inversor de davallades als mercats. I és que, tot i que en un primer moment els mercats de renda variable iniciaven amb força la recuperació dels nivells perduts a causa de la decisió del Regne Unit d’abandonar la Unió Europea, finalment tot semblava haver quedat en un simple intent. Des de l’inici d’aquesta setmana, els parquets europeus mostren tancaments negatius cadascuna de les sessions. Curiosament, un dels índexs que millor suporten la pressió baixista és el FTSE britànic. Per altra banda, la publicació de les darreres actes de la Reserva Federal que eren publicades durant ahir podrien ser analitzades acuradament per localitzar pistes en els pròxims moviments de pujades de tipus d’interès als EUA.

Categories: General Tags: