Home > General > Setmana decisiva

Setmana decisiva

08/03/2016

La setmana passada els mercats de renta variable global van recuperar cert nivell de calma amb registres positius. L’estabilització del preu del cru (que torna a terreny positiu aquest any) i les bones publicacions de dades macroeconòmiques, com ara el PMI a l’Eurozona i l’ISM als EUA, van donar suport als principals índexs de referència mundials. No obstant això, tot i la recent recuperació, el sentiment dels inversors segueix fràgil i molts continuen mantenint posicions en actius refugi com ara l’or. Per altra banda, veiem mitjançant el comportament dels bons governamentals que molts dels inversors encara estan disposats a invertir en una classe d’actius en la qual més del 25% ofereix una TIR negativa, fet que mostra incertesa. Per a aquesta setmana, la data assenyalada és el 10 de març. Draghi compareixerà per publicar la nova guia de política monetària en el marc de la reunió del BCE. L’expectació es d’allò més alta…

Categories: General Tags: