Home > General > Inflació espanyola

Inflació espanyola

01/04/2015

La caiguda en la taxa de la inflació espanyola (dada preliminar) es modera per segon mes consecutiu en situar-se, durant el març, en un -0,7% anualitzat, versus el -0,9% esperat i versus el -1,1% anterior. D’altra banda, l’economia nacional espanyola va registrar una capacitat de finançament davant de la resta del món d’un 2,7% del seu PIB, una menor necessitat que ve explicada per una reducció del saldo d’intercanvis de béns i serveis unit a la disminució del saldo de la balança de rendes i transferències i del capital. En relació amb l’economia domèstica, la renda disponible bruta augmenta un 3,5% gràcies, especialment, a l’increment de la remuneració dels assalariats i a la millora de les rendes procedents de la propietat percebudes.

Categories: General Tags: