Home > General > El mercat laboral nord-americà s’està refredant

El mercat laboral nord-americà s’està refredant

07/12/2023

Ahir va sortir publicat l’informe de la consultora ADP sobre la creació de llocs de treball privats als Estats Units. Segons l’informe, el sector privat va generar 103.000 llocs de treball al novembre, això suposa una desacceleració respecte als 113.000 llocs de treball creats a l’octubre i mostra que el mercat laboral nord-americà s’està refredant. Per sectors, l’enquesta assenyala que el major creixement de llocs de treball durant el novembre prové del sector serveis, amb 117.000 llocs creats nets, destacant el comerç, transports i serveis públics (55.000 llocs), i educació i serveis de salut (44.000 llocs). En canvi, la indústria manufacturera ha destruït 14.000 llocs de treball. D’altra banda, els salaris anuals han avançat un 5,6% interanual. Pel que fa al sector immobiliari als EUA, ahir vam conèixer a través de l’enquesta setmanal que mesura les sol·licituds d’hipoteques que aquestes van créixer un 2,8% enfront del 0,3% de la setmana anterior, i corrobora que el sector segueix aguantant tot i tenir uns tipus d’interès elevats. Continuant als EUA, es van conèixer ahir dades de productivitat no agrícola, que van créixer un 5,2% el tercer trimestre del 2023 i suposa el major creixement des del 2020.  La dada del tercer trimestre millora el 3,5% del segon trimestre, i el 4,9% esperat pel consens d’analistes. Els costos laborals unitaris han caigut un 1,2% i s’accentua la baixada del 0,8% vista en el segon trimestre. Finalment, segons les dades del departament de Comerç nord-americà, el dèficit de la balança comercial va arribar als 64.300 milions de dòlars a l’octubre.

Categories: General Tags: