Home > General > UBS anuncia la compra de Credit Suisse

UBS anuncia la compra de Credit Suisse

21/03/2023

Els mercats van obrir el dia d’ahir amb cautela sobre l’evolució del sector financer. Va ser una jornada clarament de menys a més, acabant en positiu els principals índexs.
La desconfiança en el sector financer generada per la fallida del Silicon Valley Bank, amb la presentació de l’informe anual de Credit Suisse, on presentava pèrdues per a l’exercici de l’any 2022, i posava de manifest el constant degoteig de sortida de clients, va provocar importants caigudes en la cotització de l’entitat, contagiant la resta de la banca europea la setmana anterior. Tot això va culminar amb la notícia diumenge al vespre de l’anunci de la compra de Credit Suisse per part d’UBS, el primer banc de Suïssa, per un valor de 3.250 milions de dòlars (3.040 milions d’euros), que representa més d’una quarta part de la seva cotització (la primera oferta d’UBS va ser de 1.000 milions, però va ser rebutjada). Inclou una línia de liquiditat de 100.000 milions de CHF per part del Banc Nacional de Suïssa. Addicional a això, la Confederació Suïssa ha atorgat una garantia equivalent a 9.000 milions d’euros per reduir els riscos en què pot incórrer UBS amb l’absorció de Credit Suisse. Les autoritats consideren que l’operació contribuirà a assegurar l’estabilitat de Credit Suisse i del sector financer, en una situació excepcional.
Dintre d’aquestes actuacions excepcionals també va destacar l’anunci diumenge passat de la Reserva Federal dels Estats Units, que va comunicar conjuntament amb els altres cinc bancs centrals (destacant el Banc Central Europeu) que proporcionarien liquiditat via línies swaps des d’ahir fins com a mínim final de març, per tal de proporcionar estabilitat i reduir les tensions en els mercats de finançament global.

Categories: General Tags: