Home > General > La gran protagonista, la renda fixa

La gran protagonista, la renda fixa

18/02/2023

El mercat europeu obria ahir amb fortes correccions, reflectint el tancament de Wall Street i els tancaments de l’Àsia –el Hang Seng retrocedia l’1,28% i el Nikeei, el 0,66%.
Pel que fa al mercat de renda fixa, el Treasury a 10 anys arribava a superar el 3,9% (nivell que no es veia des del novembre del 2022) i el bo a 30 anys va escalar fins al 3,94%, provocat com a conseqüència a la dada de sol·licitud de subsidis d’atur, que va superar les estimacions, situant-se per sota del 200.000 individus, fet que marca que el mercat laboral americà segueix a nivells molt elevats, situació que provoca que no es redueixin les pressions inflacionistes en els salaris. A la vegada, també han recolzat aquesta ampliació de rendibilitat les dades de preus al productor de dijous, que van incrementar-se. Aquesta dada és una de les que la Fed segueix molt atentament per les expectatives que la Reserva Federal hagi de pujar més els tipus d’interès o els mantingui en nivells elevats durant més temps, incrementant la probabilitat amb força, situant el rang de tipus a final d’any en el 5-5,5%. Una altra dada rellevant és que seguim veient que la corba de tipus als Estats Units està invertida, així el bo a dos anys cotitza a nivells del 4,68% davant del de 10 anys, al 3,91%, Aquesta dada històricament es considera un signe clar de recessió en breu, tot i que el mercat actualment no ho està cotitzant. Els tipus core europeus també s’han vist afectats per la cotització d’aquests riscos i s’ha vist que el Bund alemany a 10 anys superava la rendibilitat del 2,55%, a França el 2,94% i els perifèrics també l’ampliaven, situant el bo espanyol a 10 anys al 3,52%.

Categories: General Tags: