Home > General > Sessió amb direccions dispars a les borses

Sessió amb direccions dispars a les borses

13/10/2021

Els mercats de renda variable van cotitzar ahir en tonalitat mixta. A l’Àsia les pèrdues es van concentrar a la Xina principalment, tot i que el Nikkei també va corregir gairebé un punt percentual. D’altra banda, a Europa índexs com l’IBEX-35, el PSI-20 i el FTSE MIB finalitzaven el dia amb optimisme. En canvi, la resta de països del vell continent obtenien pèrdues de prop del 0,35%. L’Euro Stoxx-50 va continuar ancorat a la zona dels 4.000 punts. A Wall Street s’observaven lleugers increments de les borses, a excepció de l’índex Russell-2000, que guanyava prop del 0,70% en horari de tancament europeu.
En l’esfera macroeconòmica es van publicar dades laborals del Regne Unit, com ara l’evolució dels ingressos mitjans dels treballadors, que va augmentar un 7,2% a l’agost, l’evolució de la taxa d’atur, que va millorar una dècima, situant-se en el 4,5%, i l’evolució dels aturats, que va marcar una reducció de 51K. Seguint en terreny laboral, els Estats Units van donar a conèixer l’enquesta JOLTs d’ofertes de feina, que va presentar un creixement per sota del previst i de l’anterior lectura. Addicionalment, es va publicar l’índex Zew de confiança inversora d’Alemanya i de la zona euro, i en ambdues regions el resultat va empitjorar, situ­ant-se per sota de les previsions en el cas d’Alemanya.
Pel que fa a la política monetària, destaquem com a principal cita de l’Eurozona la compareixença de Christine Lagarde, del BCE, i als Estats Units les declaracions dels membres del FOMC Clarida i Bostic.

Categories: General Tags: