Home > General > Resultat de la setmana: 2 – 2

Resultat de la setmana: 2 – 2

19/07/2019

Resumint la setmana, el resultat és un 2-2, és a dir, dos dies amb tendència alcista i dos sessions negatives. A nivell dels principals índexs, no es detecten moviments bruscos, però, en canvi, si baixem nivell de les accions que conformen l’índex, sí que estem veient moviments intensos, (I) especialment en els sectors més cíclics i més exposats a guerra comercial, (II) al sector financer (exposat a un entorn de tipus baixos que sembla que està aquí per quedar-se un temps) i (III) al sector utilities (que quan baixen els mercats acostumen a actuar com a refugi, però que últimament s’estan veient perjudicats per temes reguladors). En general, les publicacions de resultats estan sent favorables excepte en el cas de companyies com Netflix, que es va veure fortament perjudicada perquè no complia amb el nombre de subscriptors previstos. Recordem que és un sector altament competitiu. Segueix el malestar polític marcat per Trump, que segueix posant el dit a la llaga amb el futur desenllaç de les negociacions sobre acords comercials amb la Xina. Segons ell, queda un llarg recorregut per tancar un acord. La mirada dels inversos segueix posada en la pròxima reunió de la FED (a finals de juliol) en què es decidirà sobre els tipus d’interès. El mercat està atribuint una probabilitat del 68% al fet que la rebaixa sigui de 25 punts bàsics. Si puja la incertesa, normalment incrementa l’apetit per actius sense risc. Això s’està complint i veiem per segona jornada consecutiva com puja el preu del Treasury 10y americà i, per consegüent, baixa la seva corresponent yield (rendibilitat).

Categories: General Tags: