Home > General > Augment de la volatilitat

Augment de la volatilitat

09/02/2018

Una de les paraules de moda al mercat és volatilitat. Per a donar una mica més de visibilitat, explicarem que la volatilitat és la variació de la rendibilitat d’una acció respecte a la seva mitjana en un període de temps determinat. Un mercat calmat suposa baixa volatilitat, en canvi, un mercat agitat suposa una alta volatilitat. Tot i no estar acostumats, les darreres setmanes el mercat ha deixat d’estar tranquil per mostrar moviments més “agressius”. La darrera sessió, veiem com els mercats europeus tornaven a mostrar comportaments negatius. A més, l’obertura a Wall Street també marcava negatiu. La bona notícia de la jornada era per a Twitter, que després de publicar guanys per primera vegada repuntava un +25% i es situava en màxims de 2015.

Categories: General Tags: