Home > General > Bon tancament de gener

Bon tancament de gener

03/02/2018

L’any ha començat amb força per a la renda variable, amb uns índexs en l’àmbit global tancant un gener en verd. Destaca la major fortalesa relativa dels emergents, però també l’S&P-500 va mostrar un notable dinamisme. Encara que Europa es quedés una mica més endarrerida, també va mostrar guanys. A més, tenint en compte l’efecte divisa, atesa la depreciació del dòlar, Europa va tenir millor comportament que els índexs nord-americans. Per sectors, tan sols companyies de serveis públics i real state van quedar endarrerides en l’àmbit global. El millor comportament el va tenir el consum discrecional, salut i IT. Als Estats Units es podria afegir la part de serveis de petroli entre els millors sectors, i a Europa destaca positivament Autoparts. Tot l’anterior en un context de presentació de resultats relativament agredolç, si bé encara fort.

Categories: General Tags: