Home > General > Dia de recuperació

Dia de recuperació

11/02/2016

Davant la tendència d’aques­tes últimes sessions, amb els mercats xinesos tancats per any nou i un petroli més estable, els analistes busquen més factors que justifiquin les fortes correccions del mercat. Amb els índexs a aquests nivells es comencen a plantejar l’opció d’una possible recessió. La flexibilitat i la fiabilitat que abans podien impartir els bancs centrals amb les mesures preses s’esfumen a poc a poc. Aquestes accions en els mercats financers coincideixen sovint amb la volatilitat dels mercats borsaris. Els fluxos de capital semblen encaminar-se cap a actius refugi com l’or o els bons governamentals. Janet Yellen va comparèixer davant del congrés amb un discurs sense cap novetat important. Un missatge amb el suport de la reafirmació de la seva intenció de pujada de tipus durant aquest any. Tot i això, la jornada va deixar pujades generalitzades als parquets europeus.

Categories: General Tags: