Home > General > El BCE decep

El BCE decep

04/12/2015

Les paraules de Mario Draghi van caure als inversors com un gerro d’aigua freda, decebent els mercats. Les expectatives davant de la reunió del BCE eren elevades i van acabar passant factura, tant que no van arribar a satisfer-les. Finalment, el BCE va ampliar els estímuls monetaris davant dels riscs d’inflació i de creixement a la baixa, però per sota de les previsions. Van efectuar la reducció del tipus de facilitat de dipòsit als -10 punts bàsics venint dels -15 punts bàsics. Incorporació de nous actius de programa de compres fins al març del 2017 (amb la possibilitat de prolongar-se més enllà). Els mercats europeus van tancar amb caigudes d’aproximadament el 3%. L’eu­ro, amb una pujada de prop del 3%, va arribar al nivell d’1,09.

Categories: General Tags: