Home > General > Tragèdia grega (II)

Tragèdia grega (II)

01/07/2015

Enmig del caos que aquests dies s’està vivint a Grècia, i per contagi, als mercats financers globals, sobretot l’europeu, el govern hel·lè va proposar ahir dimarts a les institucions creditores (comissió europea, Banc Central Europeu i Fons Monetari Inter- nacional) un acord de dos anys en què el mecanisme europeu d’estabili- tat (MEDE) cobriria les necessitats financeres i d’aquesta manera hi haurà una reestructuració del deute. Així doncs, les negociacions arriben in extremis el dia 30 de juny, l’últim dia que tenien els grecs per pagar el seu deute a l’FMI. Aquest no el pagaran, però, d’una manera o una altra, algun dia hauran d’arribar a un acord. En aquest context, les caigudes no eren, ni de bon tros, més profundes que dilluns anterior.

Categories: General Tags: