Home > General > Tragèdia grega

Tragèdia grega

30/06/2015

Aquest cap de setmana es trencaven les negociacions per l’extensió del programa de rescat grec. El programa expira avui dimarts 30 de juny, i en no aconseguir l’acord amb Grècia, deixa de tenir accés a 7,2 milions pendents. L’anterior complica el pagament del país hel·lè al Fons Monetari Internacional avui dimarts i al Banc Central Europeu el pròxim 20 de Juliol. Un impagament a l’FMI o al BCE no constituiria tècnicament un default d’acord a les agències de ràtio. Amb tot, passat el període de gràcia els creditors podrien exigir, d’acord als termes de les negociacions del 2012, una acceleració dels pagaments que finalitzaria probablement amb una declaració d’esdeveniment de crèdit. En aquest context, els mercats de valors patien ahir fortes correccions, en especial les dels països perifèrics.

Categories: General Tags: