Home > General > Mercats plans

Mercats plans

22/05/2015

A l’Eurozona, el BCE ha manifestat que accelerarà el ritme de compres dels actius mensuals durant el mes de maig i juny, i ha confirmat que mantindrà el QE com a mínim fins al setembre del 2016. Les declaracions ja han contribuït a estabilitzar les rendibilitats sobiranes i els mercats de valors. Les polítiques monetàries expansives, tant a l’Eurozona com al Japó, seguiran sent catalitzadors diferencials entre les borses de països desenvolupats. Per la seva banda, les actes de la Fed reflecteixen una marxa enrere en la intenció de començar a apujar tipus el juny d’aquest any, fet que ha suposat una decepció.

Categories: General Tags: