Home > General > El salari a Madrid és superior al de Catalunya

El salari a Madrid és superior al de Catalunya

L’anàlisi de la informació econòmica corresponent a l’any 2015 revela que el salari mensual dels ciutadans de Madrid ha estat superior al dels que resideixen a Catalunya. El salari mitjà a Espanya, parlant d’un valor brut i mensual, ha estat de 1.893,7 euros, fet que suposa una molt petita millora del 0,66% si ho comparem a les xifres corresponents a l’any 2014.

La bona notícia és que sí es pot veure que hi ha un creixement progressiu any rere any encara que sigui molt petit.

Analitzant dades

No sorprèn que Madrid tingui sous més alts perquè és la comunitat d’Espanya en la qual tenen un valor més elevat. El salari mitjà s’estipula en 2.265,8 euros per a Madrid el 2015. Catalunya es queda a la quarta posició amb un salari mitjà de 2.003,8 euros. Abans d’aquesta comunitat es troba País Basc en segon lloc amb 2.250,2 euros i Navarra amb 2.056,3 euros.

L’altra cara de la moneda, les comunitats on els salaris són més baixos, està representada per Extremadura amb 1.549,9 euros, Canàries amb 1574 euros i Andalusia amb 1.653,9 euros.

Hi ha una diferència de 262 euros entre Madrid i Catalunya, però no és tan alta com en 2014. En l’anàlisi anterior la diferència entre els sous d’aquestes comunitats era de 319,4 euros, així que els catalans han millorat en 57 euros, la qual que no està malament tenint en compte les circumstàncies.

diferencias entre salarios

Aquesta reducció de la diferència es deu al fet que per sisè any consecutiu el salari a Catalunya ha tornat a créixer. L’any 2010 era de 1908 euros i ha anat augmentant fins a establir el 2015 en la marca esmentada, amb previsió al fet que quan es realitzi l’anàlisi de les dades de 2016 també hi hagi tornat a créixer.

Diferències de sous

De l’estudi d’aquestes dades es poden descobrir curiositats molt reals. Per exemple, els sous més baixos els tenen grups específics formats per les dones, que tenen poca formació, els joves, els empleats amb treballs a temps parcial i els temporals.

També es pot veure que les dones tenen un sou mitjà de 478,7 euros menys que els homes, una diferència que passa dels 2.122,5 euros dels homes a 1.643,8 euros en les dones. Però s’ha porducido una millora, petita, en comparació a 2014, quan la diferència va ser de 507,8 euros.

salarios en catalunya

La realitat és que un 30% dels ciutadans espanyols estan per sota dels 1.215,7 euros de sou al mes. Aquesta xifra està representada per més de 4 milions de persones. Un 40% es col·loca per sobre, però sense superar la barrera dels 2.136,7 euros al mes. I l’altre 30% sí està per sobre d’aquesta mitjana per tenir sous més alts. Es tracta d’una xifra que en la mesura del precària que pot resultar, mostra cert equilibri.

Parlant d’edats, les persones grans s’han convertit en les que tenen sous més alts. Un dels motius és que disposen de contractes indefinits, però també compte l’experiència i l’antiguitat que tenen en els negocis. Així, les persones majors de 55 anys tenen un sou mitjà de 2.260,3 euros.

Conclusions

Els joves estan en una situació més complicada, atès que entre els 16 i els 24 anys es registren sous 1.042,4 euros de mitjana. Això també influeix, tal com esmentàvem, a la formació. Les persones que tenen estudis superiors tenen un sou mitjà de 2.408,2 euros, però els que només tenen educació primària es queden en una mitjana de 1.365,4 euros.

dinero en efectivo

I pel que fa a tipus de treball, lideren els resultats al sector de les assegurances i les activitats financeres amb una mitjana de 3.479,7 euros i tanca la llista el sector domèstic amb només 746 euros.

Seguint aquesta mateixa idea de dades dels llocs amb un sou més alt són els de director, on la mitjana s’estableix en 4.134,2 euros, i en l’altre costat hi ha els empleats de llocs elementals, que reben una mitjana de 1.038,4 euros . Aquesta informació sobre els salaris ajuda, en realitat, a conèixer la situació econòmica del país i la diferència que hi ha entre les diferents comunitats, com Madrid i Catalunya, una cosa que sempre crida l’atenció.

Categories: General Tags:
  1. No hi ha cap comentari, encara.
  1. No hi han trackbacks.