Home > General > El mercat manté el nerviosisme

El mercat manté el nerviosisme

29/09/2022

El mercat accentua la preocupació sobre els problemes de l’economia davant de les agressives polítiques monetàries dels principals bancs centrals. La incertesa sobre una possible crisi energètica només profunditza en les caigudes de les principals places, en especial, d’Europa, degut a la dependència energètica que aquesta última té del focus del conflicte que és Rússia.
En aquest context, el selectiu espanyol va experimentar un cop important, corregint aproximadament un 2%, fet que el portava a perdre els 7.500 punts, més en concret a prop de la cota dels 7.300, un nivell psicològicament important, i que fixa a l’IBEX al nivell més baix des del novembre del 2020.
Per una banda, les fugues que s’han produït als gasoductes de Nord Stream 1 i 2. Aquests dos gasoductes es troben a una distància de 70 metres i tenen un transcurs a través del mar Bàltic entre Rússia i Alemanya. S’ha pogut confirmar que aquestes fugues han estat provocades per explosions, i se sospita que han pogut ser provocades de forma intencionada per algun Estat. La Comissió Europea ha sortit al pas calmant els inversors i la població que aquest fet no provoca cap perill per a la seguretat del subministrament, ja que actualment no es rep res de gas per aquests conductes. En el cas de Nord Stream 1, una de les fugues es troba en aigües sueques, i en el cas de Nord Stream 2, està en aigües daneses. Tot i això, de confirmar-se la idea del sabotatge, la seguretat de la infraestructura energètica europea quedaria en entredit i el conflicte amb Rússia es tensaria encara més.

Categories: General Tags: