Home > General > Una pausa a l’optimisme

Una pausa a l’optimisme

20/08/2022

L’evolució de l’IPP (índex de preus dels productors) confirma que els preus a Europa encara no es calmen. L’indicador va augmentar un 5,3% el mes de juliol, quan els analistes esperaven una alça del 0,6%, equivalent a l’anterior lectura. Seguint amb la mateixa temàtica, al Japó l’IPC va augmentar en línia amb el que esperava el mercat a nivells màxims de set anys, situant la variació de preus subjacent en el 2,4% interanual.
D’altra banda, al Regne Unit i al Canadà es va publicar un indicador que funciona com a termòmetre de l’activitat econòmica, les vendes minoristes. Els resultats van ser creixents per a ambdós països a nivell mensual, però l’economia anglesa va sorprendre positivament perquè el mercat esperava una davallada de les vendes de béns venuts pels comerços minoristes.
En el mercat de renda fixa cal destacar que el de 10 anys alemany va escalar fins a l’1,21% afectat negativament per la negativa evolució dels preus abans esmentada. Pel que fa al Treasury estatunidenc, la referència al mateix venciment gairebé acariciava la barrera del 3%.
La incertesa, els comentaris hawkish d’alguns membres de la Fed i la presa de beneficis després d’unes setmanes d’optimisme van portar les borses a tancar l’última sessió de la setmana amb pèrdues de certa rellevància. L’Euro Stoxx-50 va finalitzar en 3.730 punts corregint un 1,25% en el dia, mentre l’S&P-500 cotitzava a la baixa entorn un punt percentual sobre els 4.230 punts. L’índex més afectat era el Nasdaq i el Russell-2000 amb caigudes de més del 2%.

Categories: General Tags: