Home > General > Els Estats Units recullen beneficis

Els Estats Units recullen beneficis

16/06/2021

El dia va començar intens quant a publicacions sobre el mercat laboral del Regne Unit, ja que vam conèixer que el nombre d’aturats es va reduir en 92,6K al maig, els ingressos mitjans dels treballadors va augmentar en el 5,6% a l’abril i la taxa d’atur es va situar en el 4,7% en el mateix mes. El FTSE-100 va reaccionar amb una alça del 0,32% en la sessió, en línia amb l’índex europeu Euro Stoxx-50 que va tancar un 0,30% amunt. França i Alemanya van informar sobre l’evolució de l’IPC del mes de maig, amb lectures que es van situar en el 0,3% i el 0,5%, respectivament, en línia amb les estimacions dels analistes. La borsa espanyola es va desmarcar de l’optimisme al vell continent, ja que va presentar una caiguda del 0,62%.
Creuant l’Atlàntic trobàvem un descens generalitzat dels índexs, amb el VIX pujant un 5%. La referència que pitjor ho feia era el Russell-2000 de petites i mitjanes empreses, reculant prop d’un punt percentual, i la que millor amortia la correcció era l’S&P-500, que es deixava prop d’un 0,30%. Aquest moviment va estar recolzat per una publicació de vendes minoristes que va decebre els inversos, ja que el mes de maig es van reduir un 1,3%, i també va estar acompanyat per l’índex de preus del productor (IPP), un indicador inflacionari que va sortir per sobre de l’estimat en el 0,8% i feia palpable la creixent preocupació envers la possible persistència de la inflació a l’economia i la seva velocitat d’increment.

Categories: General Tags: