Home > General > Segons els PMI europeus, se segueix el camí de la recuperació

Segons els PMI europeus, se segueix el camí de la recuperació

25/03/2021

Ahir vam tenir un dia intens quant a publicacions macroeconòmiques. Al Regne Unit vam conèixer que l’IPC interanual del febrer es va situar en el 0,4%, per sota de les previsions del 0,8%. Més tard, diferents països europeus i la zona euro van publicar les dades de PMI, un bon indicador de la salut econòmica. La lectura global de la zona euro va ser de 52,5, entrant en terreny d’expansió en haver superat la barrera de 50 respecte de l’anterior dada, que va ser de 48,8. El component manufacturer continua sent més optimista que el de serveis, ja que aquest últim ha estat més sensible als efectes negatius de la pandèmia. Si comparem entre països, cal esmentar que destaca el PMI manufacturer d’Alemanya, amb 66,6, molt superior a la resta i, a més, incrementant-se força des de l’anterior lectura de 60,7. Globalment podem afirmar que les dades en general van ser molt positives, ja que tots els països van superar les expectatives dels analistes.
A l’altre costat de l’Atlàntic, els Estats Units van presentar una dada de PMI de 59,1, lleugerament per sota de l’anterior de 59,5. Pel que fa al component manufacturer, es va situar en 59, mentre que en el segment de serveis en 60. Els resultats van apuntar cap a un creixement econòmic però no van sorprendre el mercat com en el cas d’Europa.
Per acabar amb l’agenda macroeconòmica, l’AIE va publicar el nivell d’inventaris de petroli als Estats Units, els quals van augmentar en 1,9 milions de barrils, quan els analistes esperaven un decrement de 272.000 barrils. El petroli es va apuntar més d’un 5% de pujada, recuperant gairebé tot el que havia perdut aquesta setmana.

Categories: General Tags: