Home > General > Seguim repassant l’abril

Seguim repassant l’abril

04/05/2018

De tant en tant ens agrada fer el repàs de la temporada de resultats. I és que aquesta està sent bona tant en resultats com en vendes. Els sectors que millors resultats presenten són materials i financeres, davant de consum cíclic, que està reportant xifres més fluixes. La divisa nord-americana ha pesat de manera positiva sobre les exportadores, que presenten millors publicacions que les de major exposició domèstica. Al contrari, on ha pesat negativament ha sigut a l’Eurozona. S’estima que per cada increment del 10% en l’euro, resta entorn al 3% de beneficis a la zona euro. Pel que fa als tipus, la rendibilitat de llarg termini dels EUA repuntava. Així, el Treasury americà a 10 anys se situava en el 3%. Quant a l’Eurozona, la referència a 10 anys repuntava fins al 0,57%.

Categories: General Tags: