Home > General > El mercat vigila la política monetària de la FED

El mercat vigila la política monetària de la FED

23/02/2018

A tancament de dimecres, els mercats nord-americans giraven a la baixa per la publicació de les actes de la FED. El temor d’una política monetària més hawkish tornava a ressorgir pel bon moment econòmic als EUA. En aquest context, l’obertura de la darrera sessió a Europa es mostrava des de bon inici a la baixa, tot i que recuperava part de les pèrdues amb una nova obertura (ara sí) més positiva de Wall Street. Al selectiu del país veí veiem com Telefònica presentava resultats i els inversors incrementaven l’ànim comprador sobre el valor. Seguint amb els esdeveniments corporatius, una de les beneficiades en la darrera jornada de cotització era la companyia Gas Natural. Repsol venia la seva participació (20%) al fons CVC.

Categories: General Tags: