Home > General > El risc rus cau a mínims de quatre anys

El risc rus cau a mínims de quatre anys

25/08/2017

L’empenta del sector bancari permetia al selectiu espanyol recuperar part del que havia perdut ahir, tot i que no era suficient per superar la quota dels 10.400 punts: Santander, BBVA i Sabadell aconseguien tots tres augments superiors a l’1%, mentre que CaixaBank i Bankia no es quedaven massa enrere. La resta de places europees també navegaven amb pujades moderades. Pel que fa als commodities, l’or es trobava als 1.288 dòlars a tancament europeu. Finalment, la confiança de l’inversor retornava a Rússia, poques setmanes després que els Estats Units endurissin les sancions al país. El cost d’assegurar el deute rus contra una possible fallida per 5 anys amb CDS (credit default swaps) –una mesura del risc polític– tornava al seu nivell més baix en quatre anys, situant-se al voltant dels 146 punts bàsics.

Categories: General Tags: