Home > General > Mercat lateral

Mercat lateral

23/06/2017

Sense grans referències macroeconòmiques importants a la vista, els parquets de renda variable europea iniciaven la jornada de dijous amb correccions. Aquests moviments a la baixa eren recolzats pels nivells mínims de l’any que marcava el cru. Igualment, a mesura que transcorrien les hores, els índexs de referència europeus recuperaven les pèrdues inicials per acabar tancant en pla. En bona part, l’obertura positiva de Wall Street va ser el catalitzador d’aquest gir a l’alça. Sense deixar l’altra banda de l’Atlàntic, una de les poques dades macroeconòmiques del dia era la dada d’atur setmanal. Les peticions setmanals de subsidi d’atur se situaven en 241.000 en línia amb les 240.000 esperades pel consens. Quant al mercat de divises, l’euro seguia mantenint nivells d’1,11 respecte del dòlar, tot i fer l’intent d’apreciar-se fins als 1,12 dòlars per cada.

Categories: General Tags: