Home > General > Cert optimisme

Cert optimisme

22/02/2017

Els mercats de renda variable europea mostraven bons comportaments durant la darrera sessió de cotització. De fet, mirant els registres acumulats des d’inici d’any, la majoria de selectius de la zona euro es troben en terreny positiu. Els màxims històrics que contínuament marquen els mercats de Wall Street, juntament amb les bones dades macroeconòmiques que es publicaven a l’Eurozona (com els recents PMI, que batien les expectatives del consens), reforçaven el bon sentiment dels inversors, que continuaven realitzant compres als mercats de renda variable. En el cas del petroli,            la probabilitat de noves retallades de producció també pressionaven el preu a l’alça.

Categories: General Tags: