Home > General > Relaxació al mercat

Relaxació al mercat

10/02/2017

Davant la relaxació de les primes de risc europees després d’uns dies d’estrès polític, a la renda variable es plasmava amb la reaparició de les compres. Els principals selectius europeus tancaven la jornada d’ahir amb avenços de prop de l’1%. Davant d’una setmana amb poques dades macroeconòmiques de rellevància, la darrera sessió es van publicar les peticions setmanals d’atur als EUA. La publicació sorprenia per sota de l’esperat, amb 234.000 peticions davant de les 249.000 que s’estimava el consens. A part, els nous màxims en els tres principals índexs de Wall Street animaven els inversors, que s’havien mantingut cautelosos durant l’inici de la setmana. En espera de nous esdeveniments, l’euro es movia amb força els darrers dies. A tancament europeu, els nivells es mostraven pròxims a 1,065.

Categories: General Tags: