Home > General > Els mercats treuen el cap de l’aigua

Els mercats treuen el cap de l’aigua

16/12/2015

La caiguda constant del preu del petroli sembla ser el detonant perquè els mercats estiguin en un bucle constant negatiu. Caigudes successives, amb el selectiu espanyol caient 10 sessions consecutives, i cadascuna amb més profunditat que l’anterior. L’antiral·li de Nadal sembla ser un fet, i a no ser que la presidenta de la Reserva Federal doni la campanada normalitzant la política monetària dels Estats Units, sembla que començarem l’any 2016 amb autèntiques rebaixes, amb els índexs molt per sota del que vam començar el 2015. Tot i això, ahir els mercats treien el cap per respirar i s’apuntaven guanys supe­-riors al 3%.

Categories: General Tags: