Home > General > Divendres baixista a Europa

Divendres baixista a Europa

06/06/2015

El tarannà del mercat d’aquestes darreres setmanes ha estat relativament negatiu. La setmana s’ha caracteritzat per les preocupacions sobre Grècia. El govern de Tsipras tant s’apropa com s’allunya en els intents d’arribar a un acord per evitar la seva fallida. Els resultats del 24-M també estan pesant negativament sobre els mercats. Segurament la comunitat inversora veuria de manera desfavorable que aquests resultats s’extrapolessin a les generals de novembre. Tot i això destaquem que la prima de risc espanyola ha mantingut certa estabilitat. Aquesta setmana, vam veure com la rendibilitat exigida al Bund alemany 10 anys (referència de l’actiu sense risc per als inversors) anava a festejar l’1%. L’eurodòlar ha fet moviment de pèndul: fa dos dies el vam veure prop de l’1,15 i divendres el vam veure prop de l’1,10. Xifres americanes d’ocupació relativament favorables, la qual cosa dóna arguments a la reserva federal de pujar el tipus.

Categories: General Tags: